Bloembraaden.io privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2023

Welkom bij het Privacybeleid van Bloembraaden.io!

1. Lees dit zorgvuldig door!

#inhetkort
In dit beleid beschrijven we hoe wij met privacy omgaan: welke persoonsgegevens we over onze gebruikers verzamelen, wat we ermee doen, hoe we deze gegevens delen met anderen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Door een van onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen.

Bloembraaden.io hecht veel waarde aan de privacy van zijn bezoekers en gebruikers. Daarom beschrijven we in dit Privacybeleid (hierna: "Privacybeleid") hoe Bloembraaden.io en hieraan gelieerde bedrijven wereldwijd (gezamenlijk: "Bloembraaden", "wij", "we" of "ons/onze") uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Bovendien leggen we uit welke rechten u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt voor alle Bloembraaden-gebruikers, inclusief niet-geregistreerde bezoekers, geregistreerde gebruikers en premium-gebruikers (gezamenlijk: "Gebruikers", "u" of "uw") en is van toepassing op alle Bloembraaden-diensten, inclusief onze websites (waaronder en alle bijbehorende subdomeinen, gezamenlijk: "Website"), webapplicaties ("Bloembraaden-apps"), mobiele applicaties ("Mobiele apps") en de bijbehorende services en diensten (gezamenlijk: "Diensten"). Dit Privacybeleid is niet bedoeld om in de plaats te komen van de bepalingen van een contract dat u mogelijk met ons hebt afgesloten, of van rechten die u mogelijk hebt op grond van wetgeving voor gegevensprivacy.
Voordat u gebruikmaakt van onze Diensten, dient u dit Privacybeleid door te lezen en te zorgen dat u onze handelwijzen met betrekking tot uw Persoonsgegevens volledig begrijpt. Als u dit Privacybeleid volledig hebt doorgelezen en begrepen maar niet akkoord gaat met onze werkwijzen, dient u de Website onmiddellijk te verlaten en het gebruik van al onze Diensten te staken. Als u vragen hebt naar aanleiding van dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via hallo-at-bloembraaden-dot-io.

1.1. Extra verduidelijking Instagram feed

 1. (Zie ook 2.1 punt 3) Wanneer u uw Instagram feed koppelt door Bloembraaden te autoriseren op het Instagram platform, lezen wij
  deze gegegens uit uw profiel:
  -- Instagram user id
  -- Instagram user name
  al uw media nodes met de volgende gerelateerde gegevens:
  -- de media zelf (dus de afbeelding(en) of video)
  -- media id
  -- de beschrijving (‘caption’)
  -- het type media (video, afbeelding, serie afbeeldingen)
  -- de locatie van de media
  -- de locatie van de media node
  -- het tijdstip van plaatsen
 2. (Zie ook 3 punt 1) Wij kunnen deze gegevens weergeven op de webpagina waarvandaan u de autorisatie heeft uitgevoerd. Het betreft dan typisch een ‘Instagram feed’ op uw homepage of andere pagina’s van uw site. De gegevens worden op geen enkele andere site weergegeven, en worden ook niet anders aangeboden of openbaar gemaakt.
 3. Hoe u de Instagram gegevens bij ons kunt verwijderen vindt u onder het kopje Data deletion

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

#inhetkort
Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen we persoonsgegevens over onze gebruikers.
We krijgen persoonsgegevens van u wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt, we verzamelen automatisch persoonsgegevens en we ontvangen persoonsgegevens van andere bronnen.

2.1. Informatie over Gebruikers

Om de Diensten te kunnen leveren, moeten we Persoonsgegevens verzamelen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen ("Persoonsgegevens"). We verzamelen Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook Persoonsgegevens die afgeleid worden uit uw gebruik van onze Diensten of afkomstig zijn van andere bronnen. Dit zijn de soorten Persoonsgegevens die we over u verzamelen:

 1. Informatie die u zelf aan ons verstrekt Wanneer u zich voor onze Diensten registreert, domeinnamen aanschaft en/of registreert, een of meer van onze Diensten gebruikt en/of rechtstreeks contact met ons opneemt (via een communicatiekanaal zoals e-mail of een supportticket van Bloembraaden), dan verstrekt u ons mogelijk Persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (voor gebruikers van Betaalde diensten), andere Persoonsgegevens die u zelf vermeldt in uw communicatie met ons, en Persoonsgegevens die aanwezig zijn op gescande identiteitsbewijzen (zoals een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of inschrijvingsbewijs van een bedrijf).
 2. Informatie die we verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt Wanneer u een of meer van onze Diensten bezoekt, downloadt en/of gebruikt, verzamelen wij mogelijk geaggregeerde gebruiksgegevens, bijvoorbeeld over het surfgedrag en de 'click-stream'-activiteit van Bezoekers en Gebruikers op de Diensten, sessie-heatmaps en scroll-informatie, niet-identificerende Persoonsgegevens over onder meer de apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen en internetproviders van Bezoekers en Gebruikers, verwijzende pagina's, exit-pagina's en datum- en tijdstempels.
 3. Informatie die we verzamelen bij andere bronnen We ontvangen mogelijk Persoonsgegevens over u van externe bronnen, waaronder i) van beveiligingsproviders en dienstverleners op het gebied van fraudedetectie en -preventie, die ons bijvoorbeeld helpen om Gebruikers te filteren die betrokken zijn geweest bij fraude; ii) van sociale mediaplatforms (wanneer u zich aanmeldt of inlogt met behulp van een sociale media-account, ontvangen wij mogelijk Persoonsgegevens van het desbetreffende sociale mediabedrijf, zoals uw gebruikersnaam of algemene informatie uit uw gebruikersprofiel), en in sommige gevallen van lead-genererende bedrijven die ons helpen ons aanbod te verbeteren; iii) van reclame- en marketingpartners die onze reclamecampagnes monitoren, meten en beheren.

2.2. Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers

We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen over bezoekers en gebruikers van de websites of diensten van onze Gebruikers ("Gebruikers-van-Gebruikers"), uitsluitend ten behoeve van en namens onze Gebruikers (zoals nader beschreven in artikel 6).

3. Hoe we deze Persoonsgegevens gebruiken

#inhetkort
We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen om onze diensten te kunnen aanbieden en om deze diensten beter en veiliger te maken.
We verzamelen en gebruiken ook persoonsgegevens om contact met gebruikers te kunnen opnemen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze Diensten aan te bieden en uit te voeren;
 2. Om onze Diensten verder te ontwikkelen, aan te passen, uit te breiden en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van Gebruikers;
 3. Om onze Gebruikers klantenondersteuning en technische support te kunnen bieden;
 4. Om onze Gebruikers te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze Diensten of met promotionele berichten (nader beschreven in artikel 8);
 5. Om onze informatie te kunnen bijwerken, uitbreiden en analyseren, zodat we nieuwe klanten kunnen identificeren;
 6. Om prijsvragen, evenementen en promoties te ondersteunen, te sponsoren en aan te bieden, om te controleren of deelnemers in aanmerking komen voor deelname, om de resultaten te monitoren, om contact op te nemen met prijswinnaars en om prijzen en andere voordelen te kunnen uitreiken;
 7. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide Persoonsgegevens te genereren waarmee wij zelf of onze partners onze respectievelijke diensten kunnen aanbieden en verbeteren;
 8. Om u, uitsluitend op uw verzoek, professionele ondersteuning te kunnen bieden;
 9. Om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren; en
 10. Om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

We kunnen uw Persoonsgegevens voor de in artikel 3 beschreven doeleinden gebruiken indien:

 1. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of om stappen te zetten om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u een websitebouwer aan te bieden of om u klantenondersteuning of technische support te leveren); of
 2. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of
 3. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen te dienen (bijvoorbeeld om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren en de effectiviteit van Bloembraaden te behouden door technische problemen op te sporen), op voorwaarde dat dit altijd proportioneel gebeurt op een manier die uw privacyrechten respecteert.

4. Hoe we uw Persoonsgegevens delen met anderen

#inhetkort
We kunnen de persoonsgegevens van onze gebruikers en Gebruikers-van-Gebruikers delen met verschillende partijen, waaronder bepaalde dienstverleners en opsporingsbeambten.

We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt en in de volgende situaties delen met dienstverleners en anderen (of hen op een andere manier toegang tot uw Persoonsgegevens geven):
Externe dienstverleners: Bloembraaden werkt samen met een aantal geselecteerde leveranciers die met hun diensten en oplossingen onze eigen Diensten aanvullen, ondersteunen en/of verbeteren. Dit omvat onder andere services op het gebied van hosting en server-colocatie, communicatie, Content Delivery Networks (CDN's), gegevens- en cyberbeveiliging, facturering en betalingsverwerking, domeinnaamregistratie, detectie en preventie van fraude, webanalyse, e-maildistributie en -monitoring, sessieregistratie, toegang op afstand, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie, marketing en de diensten van contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk: "Externe dienstverleners").

Bloembraaden kan de onderstaande categorieën Persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden delen met Externe dienstverleners:

4.1.

De persoonsgegevens mogen alleen volgens de bepalingen in dit privacybeleid worden gedeeld.
Justitiële instanties, rechtsverzoeken en verplichtingen: Bloembraaden kan uw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, aan anderen bekendmaken of anderszins toegankelijk maken naar aanleiding van een rechtsverzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of rechterlijk bevel, of in overeenstemming met de geldende wetgeving, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

4.2.

Bescherming van rechten en veiligheid: Bloembraaden kan uw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, met anderen delen indien wij te goeder trouw menen dat dit ons helpt bij het beschermen van de rechten, de eigendommen of de persoonlijke veiligheid van Bloembraaden, een of meer van onze Gebruikers, een of meer Gebruikers-van-Gebruikers of een of meer leden van het algemene publiek.

4.3.

Sociale media-functies en frames: Onze Diensten bevatten bepaalde functies en widgets voor sociale media of single sign-on, zoals "Facebook Connect", "Google Sign-in", "Facebook Vind ik leuk", "Dit delen" en andere interactieve miniprogramma's (gezamenlijk: "Sociale media-functies"). Deze Sociale media-functies verzamelen mogelijk bepaalde Persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze Website bezoekt, en gebruiken misschien een cookie om goed te kunnen functioneren. Sociale media-functies worden ofwel via een externe partij of rechtstreeks op onze Diensten gehost. Op uw interactie met de Sociale media-functies van externe partijen is het beleid van deze externe partijen van toepassing, en niet ons beleid.

Bovendien is het mogelijk dat uw Persoonsgegevens via onze Diensten rechtstreeks met externe partijen worden gedeeld, bijvoorbeeld via paginaframes die content van of naar Externe dienstverleners of andere externe partijen overdragen terwijl het uiterlijk van onze Website en onze Diensten gehandhaafd blijft ("Frames"). Houd er rekening mee dat als u communiceert of Persoonsgegevens deelt via dergelijke Frames, u deze informatie in feite deelt met de desbetreffende externe partijen en niet met ons, en dat op deze communicatie en gegevensuitwisseling het beleid van de externe partijen van toepassing is en niet ons beleid.

4.4.

In verband met een wijziging van zeggenschap over een bedrijf: Mocht Bloembraaden of een aan Bloembraaden gelieerde onderneming een wijziging van zeggenschap ondergaan, bijvoorbeeld door middel van fusie, acquisitie of aankoop van (vrijwel) al haar bedrijfsonderdelen, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de andere partijen die betrokken zijn bij deze zeggenschapswijziging.

4.5.

Op uw aanwijzing: Bloembraaden kan uw Persoonsgegevens ook voor andere doeleinden met externe partijen delen, indien u hiervoor aanwijzingen geeft of expliciet goedkeuring verleent.

5. Waar we uw Persoonsgegevens opslaan

#inhetkort
Bloembraaden kan persoonsgegevens over de gebruikers van onze eigen gebruikers verzamelen en verwerken.
Dat doen we uitsluitend namens onze gebruikers en op hun aanwijzing.
Onze gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens over hun gebruikers-van-gebruikers en voor de wettigheid, de beveiliging en de integriteit van deze gegevens.
Bloembraaden heeft geen directe relatie met gebruikers van de gebruikers van Bloembraaden.
Als u een gebruiker van een gebruiker van Bloembraaden bent, moet u rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de gebruikerswebsite.

Persoonsgegevens van Gebruikers en Gebruikers-van-Gebruikers kunnen worden opgeslagen in datacenters in Nederland. We kunnen gebruikmaken van andere jurisdicties wanneer dit nodig is om onze Diensten te kunnen leveren en/of wanneer dit wettelijk verplicht is (zoals hierna wordt beschreven).

Bloembraaden.io is gevestigd in Nederland.

Gelieerde ondernemingen en Externe dienstverleners die uw Persoonsgegevens namens Bloembraaden opslaan of verwerken, zijn contractueel verplicht om deze gegevens te beveiligen en te beschermen volgens de huidige industriestandaarden, ongeacht eventuele minder strikte eisen die mogelijk gelden in de jurisdicties van deze bedrijven.

5.1.

Opvragen en wissen persoonsgegevens: Op uw verzoek zal Bloembraaden u laten weten of wij Persoonsgegevens over u bezitten. U kunt uw Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verzoeken te laten vernietigen door de instructies op te volgen die worden beschreven onder Data deletion. We zullen op uw verzoek binnen de wettelijk verplichte tijdslimiet of binnen een redelijke tijd reageren.

Let op: definitieve opheffing van uw Bloembraaden-account houdt in dat al uw Persoonsgegevens uit de databases van Bloembraaden worden gewist. Na opheffing van uw account kunt u uw Bloembraaden-diensten niet langer gebruiken, zijn uw Gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en is Bloembraaden niet meer in staat uw account te herstellen of uw Persoonsgegevens terug te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de Klantenservice van Bloembraaden, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers de verwijderde account niet meer kunnen vinden.

5.2.

Verplichtingen voor gegevenslokalisatie: Als u inwoner bent van een jurisdictie die verplichtingen voor "gegevenslokalisatie" of "gegevensresidentie" kent (zodat Persoonsgegevens van de inwoners verplicht binnen de territoriale grenzen van de jurisdictie moeten worden bewaard) en wij hiervan op de hoogte zijn, dan zullen wij uw Persoonsgegevens mogelijk binnen de desbetreffende territoriale grenzen bewaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

U stemt ermee in dat wij, terwijl we dit doen, uw Persoonsgegevens mogelijk ook elders blijven verzamelen, opslaan en gebruiken, onder meer in Nederland zoals hierboven is beschreven.

6. Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers

Bloembraaden kan bepaalde Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers ("Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers") verzamelen, opslaan en verwerken, maar alleen namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. Bijvoorbeeld: onze Gebruikers kunnen hun e-mailcontacten importeren van externe diensten zoals Gmail, of op een andere manier contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite. Dergelijke contacten worden dan namens de Gebruiker opgeslagen bij Bloembraaden.

In deze context fungeert Bloembraaden (en moet Bloembraaden worden beschouwd) als een "Gegevensverwerker" en niet als de "Verwerkingsverantwoordelijke" (volgens de definities van deze termen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU) met betrekking tot deze Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers.

De Gebruikers die een Gebruikerswebsite beheren en onderhouden moeten worden beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijken" van de Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het verzamelen en beheren van de Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers, inclusief alle wet- en regelgeving over privacy en gegevensbescherming in de desbetreffende jurisdicties.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging, de integriteit en het bevoegd gebruik van de Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers, voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en machtigingen, voor het nakomen van de rechten die Gebruikers-van-Gebruikers hebben als betrokkene bij de gegevensverwerking, en voor het verstrekken van de verplichte redelijke kennisgevingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van deze informatie.

Bloembraaden kan geen juridisch advies geven aan Gebruikers of Gebruikers-van-Gebruikers, maar we adviseren alle Gebruikers om op hun Gebruikerswebsites duidelijke en volledige privacyverklaringen te publiceren en te onderhouden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en om zich ervan te verzekeren dat alle Gebruikers-van-Gebruikers die privacyverklaringen zorgvuldig doorlezen, begrijpen en (voor zover dit wettelijk verplicht is) aanvaarden.

Voor meer informatie over de manieren waarop Bloembraaden Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers kan verwerken (hetgeen mogelijk van belang is voor de specifieke kennisgeving aan uw Gebruikers-van-Gebruikers en/of voor de toestemming die u van uw Gebruikers-van-Gebruikers verkrijgt), zie de artikelen 4, 12 en 13 van dit Privacybeleid.

Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers, lees dan het volgende zorgvuldig door: Bloembraaden heeft geen directe relatie met de Gebruikers-van-Gebruikers van wie Bloembraaden Persoonsgegevens verwerkt. Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers en als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Gebruiker. Als u bijvoorbeeld Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen die door Bloembraaden worden verwerkt namens een Gebruiker van Bloembraaden, richt uw verzoek dan aan de desbetreffende Gebruiker (die is namelijk de "Verwerkingsverantwoordelijke" voor uw Persoonsgegevens). Wanneer Bloembraaden van een Gebruiker van Bloembraaden een verzoek ontvangt om Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers te verwijderen, zullen wij na verificatie van het verzoek tijdig op dat verzoek reageren zoals wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld binnen 30 dagen bij een verzoek op basis van de AVG). Zolang wij geen andersluidende aanwijzingen krijgen van onze Gebruikers, bewaren we de Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers gedurende de termijn die is genoemd in artikel 11.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

#inhetkort
Wijzelf en bepaalde externe dienstverleners maken mogelijk gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.
Deze technologieën worden vooral gebruikt om de stabiliteit, beveiliging, functionaliteit en prestaties te verbeteren, en voor reclamedoeleinden. ^

Wijzelf en onze Externe dienstverleners maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk: "Cookies") om onze Diensten te kunnen aanbieden, te zorgen dat de Diensten naar behoren werken, onze prestaties en marketingactiviteiten te analyseren en uw gebruikerservaring te personaliseren.
In ons Cookiebeleid vindt u meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken en de manier waarop u uw voorkeuren voor cookies kunt aanpassen.
Wij geven geen gevolg aan een "Do Not Track"-instelling in de HTTP-header van een webbrowser of mobiele applicatie, maar de meeste webbrowsers geven u de gelegenheid om cookies te beheren, onder andere door geen cookies te accepteren of door ze te verwijderen. In de meeste browsers kunt u instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt, en kunt u ervoor kiezen cookies te blokkeren.

8. Communicatie vanuit Bloembraaden

#inhetkort
We kunnen u promotiemateriaal en informatie toesturen.
Als u dit niet wenst, kunt u zich eenvoudig afmelden voor deze berichten.
We kunnen u ook berichten sturen over onze diensten en over facturering of betalingen.
Voor dit type berichten kunt u zich niet afmelden.

8.1. Promotie-informatie:

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, per sms, via berichten binnen ons platform, per telefoon of via vergelijkbare communicatiekanalen promotiemateriaal en andere boodschappen te sturen die afkomstig zijn van Bloembraaden zelf of van onze partners (die namens Bloembraaden handelen).

Als u dergelijke promotie-informatie of telefoongesprekken niet wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aan Bloembraaden laten weten of de aanwijzingen volgen onder het kopje "Afmelden", "Unsubscribe" of "STOP" in de berichten die u ontvangt.

8.2. Berichten over Diensten en facturering:

Bloembraaden kan ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over onze Diensten of de manier waarop u daar gebruik van maakt.
We kunnen u bijvoorbeeld (via een van de kanalen die ons ter beschikking staan) bericht sturen als een bepaalde Dienst wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is, reageren op uw supportticket of e-mail, u herinneringen of waarschuwingen sturen over komende of achterstallige betalingen voor uw lopende of nieuwe abonnementen, klachten over misbruik van uw Gebruikerswebsite doorsturen of u informeren over belangrijke veranderingen in onze Diensten.

Het is belangrijk dat u altijd in staat bent om dergelijke berichten te ontvangen. Daarom kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van berichten over Diensten en facturering, tenzij u niet langer een Gebruiker van Bloembraaden bent (dat wil zeggen dat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd).

9. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

#inhetkort
U kunt ons verzoeken om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen, om u er een kopie van te sturen of om het gebruik ervan te beperken. Hiervoor kunt u ons een e-mail sturen of ons speciale AVG-formulier invullen.
U kunt uw persoonsgegevens ook corrigeren en/of aanpassen via uw account of de instellingen van uw website. U kunt al uw persoonsgegevens verwijderen door uw volledige gebruikersaccount op te heffen.
We zullen binnen redelijke tijd reageren op uw verzoeken. ^

Bloembraaden vindt het van groot belang dat u zelf controle hebt over uw Persoonsgegevens. In overeenstemming met privacyregels die wereldwijd gelden neemt Bloembraaden maatregelen om te zorgen dat u een verzoek kunt indienen om uw Persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, dat u er een kopie van kunt opvragen en dat u het gebruik ervan kunt beperken.

Voordat wij aan uw verzoek voldoen, vragen we u mogelijk om aanvullende informatie om uw identiteit te verifiëren en de beveiliging te waarborgen. We behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk toegestaan is (bijvoorbeeld als uw verzoek ongefundeerd of buitensporig is).

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming (maar we adviseren u om eerst contact met ons op te nemen).

Als u een Gebruiker van Bloembraaden bent en als u ons wilt verzoeken om u een kopie toe te sturen van Persoonsgegevens (over uzelf of over Gebruikers-van-Gebruikers) die bij ons zijn opgeslagen, om inzage in deze gegevens te krijgen of om correcties in deze gegevens aan te brengen, of als u een overzicht wilt ontvangen van de Persoonsgegevens over u die wij aan externe partijen hebben doorgegeven ten behoeve van direct marketing, dan volgt u de aanwijzingen op de volgende pagina: ‘Gegevens opvragen of verwijderen’. U kunt uw verzoek ook per post toesturen naar Bloembraaden.io, Prinses Marijkehof 2, 1411CM Naarden. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om tijdig aan uw verzoek te voldoen (tenzij we hiervoor eerst aanvullende informatie van u nodig hebben), onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane afwegingen.

Let op: definitieve opheffing van uw Bloembraaden-account houdt in dat al uw Persoonsgegevens uit de databases van Bloembraaden worden gewist. Na afloop van de opheffing kunt u uw Bloembraaden-diensten niet langer gebruiken, zijn uw account en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en zal Bloembraaden niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens terug te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de klantenservice van Bloembraaden, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers de verwijderde account niet meer kunnen vinden.

10. Vragen en klachten

Als u iets wilt vragen of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken, of als u meent dat wij ons niet hebben gehouden aan dit Privacybeleid of aan de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit Privacybeleid.

De medewerkers van onze Functionaris voor gegevensbescherming zullen uw klacht onderzoeken en bepalen of er een overtreding is geweest en welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Wij nemen alle klachten over privacy serieus en we zullen al het redelijke doen om uw klacht zo snel mogelijk en volgens de geldende wetgeving te verhelpen.

U kunt altijd een klacht indienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming, maar we vragen u om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen uw klacht naar tevredenheid te verhelpen.

11. Gegevensbewaring

#inhetkort
We kunnen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als uw account actief is, of zo nodig langer (bijvoorbeeld als dit wettelijk verplicht is of als het nodig is om onze belangen te beschermen). ^

We kunnen uw Persoonsgegevens (en de Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers) bewaren zo lang als uw Gebruikersaccount actief is, of volgens de bepalingen in dit Privacybeleid, of voor zo lang als nodig is om u onze Diensten te kunnen leveren.

We kunnen uw Persoonsgegevens mogelijk ook bewaren nadat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd en/of bent gestopt met het gebruiken van specifieke Diensten, voor zover dit naar redelijkheid noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen met betrekking tot onze Gebruikers of Gebruikers-van-Gebruikers te beslechten, om fraude en misbruik te voorkomen, om naleving van onze contracten af te dwingen en/of om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen.

We beschikken over een Beleid voor gegevensbewaring, dat we toepassen op de Persoonsgegevens die in ons bezit zijn.

12. Beveiliging

#inhetkort
Bloembraaden vindt beveiliging van de persoonsgegevens van onze gebruikers heel belangrijk en we doen we alles aan om deze gegevens goed te beveiligen.
Maar omdat we nooit volledige beveiliging kunnen garanderen, adviseren we u om altijd voorzichtig te zijn, een sterk wachtwoord voor uw account in te stellen en geen gevoelige informatie te verstrekken die u ernstige schade zou kunnen berokkenen als de informatie onverhoopt bekend wordt.

Bloembraaden heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de Persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van onze Diensten. Daarnaast controleren we onze systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en cyberaanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van externe partijen om de beveiliging van onze Diensten en de bescherming van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van Bloembraaden kunnen wij geen absolute bescherming garanderen voor uw Persoonsgegevens, de Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers of andere informatie die u uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met Bloembraaden of met anderen. Wij raden u aan om sterke wachtwoorden in te stellen voor uw Gebruikersaccount en uw Gebruikerswebsite. Bovendien adviseren we u om nooit gevoelige Persoonsgegevens aan ons (of aan wie dan ook) te verstrekken als eventuele bekendwording van die gegevens u ernstige of onherstelbare schade zou kunnen toebrengen.

Omdat bepaalde gedeelten van onze Diensten minder goed beveiligd zijn dan andere (bijvoorbeeld als u uw supportforumticket instelt op "Openbaar" in plaats van op "Privé" of als u naar een pagina zonder SSL-beveiliging navigeert), en omdat e-mail en instant messaging in het algemeen niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen en adviseren wij u om geen Persoonsgegevens te delen via deze gedeelten of deze communicatiekanalen.

Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen via hallo-at-bloembraaden-dot-io.

13. Externe websites

#inhetkort
Onze diensten bevatten misschien links naar andere websites of diensten.

Onze Diensten bevatten mogelijk links naar andere websites of diensten. Bloembraaden is niet verantwoordelijk voor de privacyregels van die andere websites of diensten. We adviseren u om op te merken wanneer u onze Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites en diensten die u bezoekt, vóórdat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid van Bloembraaden geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze Diensten.

14. Openbare forums en gebruikersinhoud

#inhetkort
Plaats nooit persoonlijke informatie op de openbare gedeelten van onze diensten of op uw eigen website als u niet wilt dat deze informatie voor iedereen zichtbaar kan worden.

Onze Diensten omvatten openbaar toegankelijke blogs, community's en supportforums. Houd er rekening mee dat alle Persoonsgegevens die u via deze onderdelen publiceert, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die toegang hebben tot deze onderdelen. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen van onze blogs, community's of forums, kunt u een verzoek sturen naar: hallo-at-bloembraaden-dot-io. In bepaalde gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens niet uit deze onderdelen verwijderen. Als u bijvoorbeeld een applicatie van een extern platform (zoals de Facebook-plugin) hebt gebruikt om een opmerking te plaatsen terwijl u ingelogd was op uw account bij dat externe platform, dan moet u inloggen op die applicatie of contact opnemen met dat platform om de door u geplaatste Persoonsgegevens te kunnen verwijderen.

Wij raden u in ieder geval af om (waar en hoe dan ook) Persoonsgegevens te posten of te publiceren die u niet openbaar wilt maken.

Als u Gebruikersinhoud naar uw Gebruikersaccount uploadt of op uw Gebruikerswebsite publiceert of deze op een andere manier beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Dienst, dan doet u dit op eigen risico.

We hebben doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben echter geen invloed op de acties van andere Gebruikers of leden van het algemene publiek die toegang hebben tot uw Gebruikersinhoud, en we zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die door u of door ons zijn toegepast op uw Gebruikerswebsite (zoals wachtwoordbeveiliging voor gedeelten van uw Gebruikerswebsite). U begrijpt en aanvaardt dat versies van uw Gebruikersinhoud, ook nadat deze inhoud door u of door ons is verwijderd, zichtbaar kunnen blijven in cache- of archiefbestanden of in kopieën van uw Gebruikersinhoud die zijn gemaakt en opgeslagen door anderen (zoals Gebruikers-van-Gebruikers).

Voor alle duidelijkheid: wij raden het af om informatie te uploaden of te posten die u niet aan iedereen openbaar wilt maken.

15. Aanpassingen en interpretatie

#inhetkort
We kunnen dit Privacybeleid altijd aanpassen. We laten het u weten als er iets belangrijks verandert, zoals we wettelijk verplicht zijn.

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen wanneer dit wettelijk vereist is, of om informatie te geven over veranderingen in de manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Indien we veranderingen aanbrengen die wij als "materieel" beschouwen (door onszelf te goeder trouw te bepalen), zullen wij, vóórdat die veranderingen in werking treden, u hierover informeren via een van de kennisgevingsmethoden die worden beschreven de Gebruiksvoorwaarden. Met betrekking tot alle wijzigingen in ons Privacybeleid zullen we u hierover informeren, vragen om uw toestemming en/of andere stappen ondernemen, zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken voor het laatste nieuws over onze handelwijzen op privacygebied. Tenzij en voor zover anders bepaald, geldt ons meest recente Privacybeleid voor alle informatie die wij over u en/of over Gebruikers-van-Gebruikers bezitten met betrekking tot onze Website, Bloembraaden-apps, Mobiele apps en overige Diensten.

16. Contactgegevens

De kopjes, bijschriften of artikelkopjes in dit document en de uitleg of samenvatting in het kader "#inhetkort" worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval een artikel of een bepaling, en verbinden ons op geen enkele manier.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten die in artikel 9 of 10 zijn beschreven, kunt u contact met ons opnemen volgens de beschrijving in die artikelen, of een e-mail sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming via hallo-at-bloembraaden-dot-io. We zullen proberen alle eventuele klachten over het gebruik van uw Persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid op te lossen.
U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Bloembraaden.io, Prinses Marijkehof 33, 1411 CL Naarden, Nederland

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!